ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Обществен съвет и настоятелство

Състав на Обществен съвет :

1.Дарина Георгиева Кръстева- Вълешкова-главен експерт в Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция " в Община Бяла Слатина

2.Дора Тодорова Цветкова - библиотекар и общественик в с.Габаре

3.Албертина Бенчева Христова- председател

4.Габриела Тинкова Асенова

5.Анка Славчева Димитрова

резервни членове:

1.Бисерка Георгиева Димчова

2.Петя Венциславова Боянова

3.Гина Радославова Огнянова