Facebook
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Сборна група Г "Седемте джуджета" в село Бъркачево

18 деца с учители:

  • Валя Огнянова - главен учител;
  • Камелия Александрова - старши учител.