FacebookYoutube
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Прием

В детската градина се приемат деца от 2 до 6 години. Приема се осъществява от учителките на групите. При постъпването родителите подават заявление по образец , копие от акта за раждане на детето и комплект медицински документи.