FacebookYoutube
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Обществен съвет и настоятелство

Състав на Обществен съвет :

1.Десислава Красимирова Стефанова -Директор  Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция " в Община Бяла Слатина

2.Габриела Тинкова Асенова

3.Радослава Георгиева Георгиева

4.Цанка Христова Димитрова

5.Мариана Ценкова Венкова

резервни членове:

1.Анна Славчева Николова

2.Цветелина Илиянова Иванова

3.Бисерка Мирославова Валериева

4.Ралица Венциславова Райкова

 

Прикачени документи

OS_protokol_4 tr 2022.pdf