FacebookYoutube
ДГ Червена шапчица
Детска градина в село Габаре

Мерки за противодействие на тероризма

В изпълнение на Решение на МС № 669 от 02.11.2017 год. за приемане на "Национален план за противодействие на тероризма" и на Наредба № 8121-3-1225 от 27.09.2017 г за видовете обекти по чл.23 ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, ДГ "Червена шапчица" с.Габаре, общ. Бяла Слатина разработи и прилага мерки за противодействие на тероризма.